Skanning 3D / Fotogrametria

W procesie skanningu 3D oraz fotogrametrii wykorzystujemy skanery Faro oraz aparaty oferujące zdjęcia wysokiej rozdzielczości – ponad 40 mpx. Po prze-procesowaniu danych i przygotowaniu chmury punktów stworzymy dla ciebie wierny model 3D wskazanego obiektu.

Odwzorowujemy dokładnie jego rozmiar oraz położenie. Nasz zespół przygotuje zoptymalizowany model 3D do wykorzystania w silnikach UNITY, UNREAL bądź do wykorzystania w filmie. Przy projektach fotogrametrycznych współpracujemy między innymi z Dash Dot creations, colorofon, CETA oraz Politechnika Wrocławska.

Fotogrametria – to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu, drogą rejestracji, pomiaru i interpretacji obrazów i zdjęć.

Skanning 3D  – to metoda pomiarowa, która mierzy odległość do celu, oświetlając go światłem laserowym i mierząc światło odbite za pomocą czujnika. Różnice w czasach powrotu lasera i długościach fal mogą być następnie wykorzystane do stworzenia cyfrowej trójwymiarowej reprezentacji celu.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Aplikacje VR